• 10 cm granittheller og granittkantstein
  • 10cm granittheller og granittkantein med blomsterbed mellom.