Anleggsbistand AS, logo
UTFØRT PROSJEKT

Enebolig Petterbråten 2 Gol

Utgraving av tomt for enebolig og garasje i det nye flotte boligfeltet Petterbråten 2 på Gol. Her har vi i tillegg hatt komplette utomhusarbeider med granittmurer, trapper, ferdigplen, kantstein og belegningsstein.

cross