Anleggsbistand AS, logo
UTFØRT PROSJEKT

Boligtomt og utomhusarbeider enebolig Gol

Flott tomt og gårdsplass med både granittmurer, belegningsstein, ferdigplen og asfaltering. Her har vi i tillegg gravd ut tomten og koblet på vann- og avløp til kommunal trase med tilhørende ny kum.

cross