Anleggsbistand AS, logo

Vann, avløp og renseanlegg

Vi graver VA-grøfter til både hus og hytte. Enten du har et gammelt hus med slamavskiller som skal saneres og tilkobles kommunalt nett eller du vil ha installert nytt renseanlegg på hytta. Ta kontakt så veileder vi deg til den beste godkjente løsningen for din eiendom!

Har du problemer med frost kan vi også tine avløpet eller vannet for deg og isolere ledningene dine.

Dersom du trenger pumpekum for å pumpe vann eller avløp til et høyereliggende tilkoblingspunkt kan vi også montere dette.

cross